Åsa Lagergren

Åsa Lagergren är Senior Advisor/Partner på Integrate    Åsa har sedan 1999 drivit egen verksamhet främst inom hotell-, service och upplevelsebranschen. Hennes kunder har varit bl a Scandic, The Rezidor Hotel Group, Strömma Turism & Sjöfart och Parks & Resorts Scandinavia. Hon har tidigare haft chefsbefattningar på Reso Hotels och Scandic. Åsa har studerat bland annat filosofi vid Stockholms Universitet och har ett ’Professional diploma in digital marketing’ fråm IHM Business School.

”Vi bör ta bättre tillvara på den kapaciteten som finns inom oss själva och i andra. I människans djupaste väsen finns en ledaren som längtar efter att få forma sitt öde och skapa nya verkligheter i linje med sin egen och andras djupaste önskan. Det gäller alla aspekter av livet, även i arbetslivet.”

Läs mer om Åsa på LinkedIn här!

 

Åsa Lagergren

Senior Advisor/Partner

+46(0)708-111 650

asa.lagergren@integrate.se