Varför Integrate?

Integrera hållbarhet i verksamheten – och i produkter och tjänster

Företagens centrala roll är att utveckla och erbjuda produkter och tjänster som kunderna behöver. En underskattad möjlighet är det segment på 30-35% av befolkningen  som efterfrågar lösningar med inriktning på hälsa och hållbarhet. Lifestyle of Health and Sustainability (LOHAS) är ett relativt nytt begrepp som öppnar möjligheter för många företag att nå en bredare målgrupp för hållbara koncept.

Det här segmentet är också mycket intressant för arbetsgivare i och med att många i målgruppen är välutbildade och attraktiva på arbetsmarknaden. De arbetar ofta inom IT/telekom eller med kvalificerade tjänster.

Sverige har en unik position i och med att vi är ett litet, utvecklat land i framkant. Vi är kanske det land som är bäst positionerat för att genomföra samhällsförändringar i riktning mot en en hållbar utveckling. Lösningar som vi sedan kan förse resten av världen med.

Vill ni att ert företag eller er organisation ska bli en del av lösningen? Behöver ni göra en Sustainability SWOT?  Ta fram en varumärkesplattform för nya hållbara produkter och tjänster? Engagera medarbetare, leverantörer och kunder i ídéarbete och genomförande? Utveckla ledarnas förmåga att driva förändring?

Vi hjälper er att lägga upp en strategi för att utveckla hållbara affärer och varumärken, ledare och medarbetare.