Hållbarhet & företags ansvar

Vi kan åta oss att ta fram strategier och program för hur ni kan integrera hållbarhet i er verksamhet – och samtidigt göra det till en konkurrensfördel.

Vad förväntar sig era intressenter? Hur ska ni kommunicera med dem? Vad händer just nu och vilka är trenderna på längre sikt? 

Aktuella öppna utbildningar inom Hållbarhet och CSR: läs mer här !

I takt med globaliseringen har begrepp som Corporate Social Responsibility (CSR), Corporate Responsibility och Social Responsibility fått alltmer uppmärksamhet. Begreppen är baserade på intressentmodellen, vilket innebär att företaget tar hänsyn till flera intressentgrupper utöver ägarna (medarbetare, kunder, leverantörer, samhället och ytterst planeten vi lever på) .

Det som utmärker de mest framgångsrika företagen är att de skapar värde för alla sina intressenter – inte bara aktieägarna. Motsättningen mellan ”Shareholder Value” och ”Stakeholder Value” verkar vara skenbar, i alla fall på längre sikt.

Svenska företag väljer ofta att använda begrepp som ’Företagsansvar’ och ’Hållbarhet’ i stället för CSR/CR. Internationellt blir Corporate Sustainability och Responsibility mer vanligt.

Nyckelområden inom hållbarhet är miljö, arbetsförhållande, mänskliga rättigheter och korruption, samt ansvarsfull företagsstyrning.

Här finns risker och problem men också möjligheter. Det handlar om företagets ansvar på tre områden: ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Fler och fler företag väljer en strategi som bygger på insikten att man är en del av problemet, men man kan också bli en del av lösningen för en mer hållbar utveckling.

Det innebär bland annat att man ”integrerar hållbarhet” i verksamheten och i de produkter och tjänster som man erbjuder.