Kompetensutveckling

Vi åtar oss att producera och leda seminarier och nätverk för erfarenhetsutbyte inom hållbarhet och värderingsdrivet företagande. Vi kan leda workshops med ledningsgruppen och lägga upp utbildningsprogram för chefer, till exempel butiks- och hotellchefer, samt andra nyckelpersoner eller specialister.

Öppna kurser i samarbete med Sveriges Kommunikatörer

Hållbarhet 2018 – en seminarieserie i fyra delar (Start 27 mars 2018) Läs mer här!

Hållbarhet 2016 – en seminarieserie i fyra delar, (2016 – 2017). Läs mer här!

Hållbarhet 2015 – seminarieserie i fyra delar hösten 2015. Läs mer här!

Så här säger en av deltagarna i seminarieserien:

”Seminarieserien Hållbarhet lärde mig otroligt mycket om varför alla företag behöver arbeta för hållbar utveckling. Den gav mig argument för och inspiration till hur vi kunde och kan fortsätta utveckla mitt företags CSR-arbete. Dessutom påverkade det mig personligen till att bli en ”bättre” konsument – med all kunskap man fick med sig är det omöjligt att inte ta ansvar och göra bättre val. Jag rekommenderar kursen för den som antingen är i början av företagets hållbarhetsarbete och behöver hela bakgrunden eller som är nyfiken på vad som händer globalt inom forskning, näringsliv och myndigheter vad gäller hållbarhet.” Veronica Hjelte, Kommunikationschef på SKL Fastigheter.

Tidigare nätverk och kurser; 

Strategisk CSR 2013-2014 – professionellt nätverk för chefer och strateger inom Corporate Social Responsibility och hållbarhet.

Hållbar utveckling i ett nytt ljus och Det hållbara varumärket (2012)

Hållbarhetsarbetet och kommunikationen (2010)

Kommunikationens roll i CSR-arbetet (2007)

Framgångsrik interninformation (2006)

Kulturkrockarna – hur hanterar vi dem? (2005)