Våra tjänster

Kompetensutveckling

Vi kan leda workshops med ledningsgrupper och lägga upp utbildningsprogram för chefer, till exempel butiks- och hotellchefer, samt andra nyckelpersoner. Vi åtar oss att producera och leda seminarier och nätverk för erfarenhetsutbyte inom hållbarhet och värderingsdrivet företagande.

Läs mer här om våra öppna kurser i samarbete med Sveriges Kommunikatörer.

Strategisk rådgivning 

Vi arbetar med rådgivning i skärningsfältet mellan hållbarhet, affärsstrategi och varumärke, strategisk kommunikation, marknadsföring och försäljning, organisation och ledarskap för organisationer och företag som är eller vill bli värderingsdrivna.

Koncept & paketering

Vi har erfarenhet av konceptutveckling, paketering, sortimentsbyggnad, varumärkesutveckling, försäljning via Internet och butik, marknadsföring och kommunikation för kedjeföretag inom detaljhandel, konsumentvaror och tjänster, hotell & restaurang, service- och upplevelseindustrin.

Mätning & analyser

Vi baserar våra råd på värderingsmätningar, omvärldsanalyser, kundundersökningar och  konkurrentanalyser, trendspaning och våra egna erfarenheter. Vårt fokus är på utveckling av produkter, tjänster och lösningar för en hållbar utveckling.

Läs mer om värderingsmätningar här!

Interimschef

Vi åtar oss också interim- och projektledningsuppdrag om ni behöver extra resurser vid genomförandet av projekt.