Värderingsarbete

Vi är certifierade att använda ’Corporate Transformation Tools’ från Barrett Values Centre som är en av de mest beprövade metoderna för att mäta värderingar i organisationer som finns att tillgå på marknaden. Läs mer här!

Organisationskultur som framgångsfaktor

Många av de mest framgångsrika företagen är värderingsdrivna. Några kända exempel är Toyota, Southwest Airlines, Patagonia, The Body Shop, Starbucks och IKEA. I en studie med företag som människor säger sig älska svarade VD:n att företagets viktigaste konkurrensfördel är deras unika företagskultur. Dessa företag hade en avkastning på 1006% under en tioårsperiod, jämfört med Standard & Poor Index som ökade 122% under samma period. Källa: ”Firms of Endearment, How World-Class Companies Profit from Passion and Purpose.” Sisodia, Sheth & Wolfe, 2007.

 

Kraften i en gemensam värdegrund:

  • Skapar bättre förståelse för syftet och underlättar kommunikation i organisationen
  • Hjälper medarbetarna att känna mer delaktighet och engagemang för vad de gör
  • Skapa bättre sammanhållning och en tydlig riktning mot ett gemensamt mål
  • Är ”klistret” som håller ihop organisationen
  • Riktar uppmärksamheten på det som är viktigt och hjälper oss fatta rätt beslut i vardagen
  • Den fungerar som organisationens DNA och bidrar till en tydlig identitet
Värderingsmätningar

De flesta ledningsgrupper har god känsla för vilken kultur som präglar den egna organisationen. Men för att bedriva ett metodiskt värderingsarbete och arbeta mer integrerat med värderingar är det nödvändigt med fakta på bordet. Det är här värderingsmätningar kommer in i sammanhanget.

Vi har kunskap om värderingsskillnader och värderingsutveckling på både samhälls- och organisationsnivå. När det gäller värderingsmätningar har vi valt att arbeta med en väl beprövad metod som använts av bland andra Volvo IT (CTT från Barrett Values Centre).