5 tips – så bygger du ett hållbart varumärke

 Kopia av Ny bild, sept. 2012 (vänster)

Hållbarhet och att företag tar ansvar för miljö, social och ekonomisk utveckling blir allt viktigare för kunderna. Det är en faktor som påverkar konsumenternas köpbeslut i de flesta branscher och den tredje viktigaste faktorn näst efter pris och kvalitet för företagskunder.

De senaste tio åren har hållbarhet gjort en förflyttning från företagens PR-avdelningar, då det ofta handlade om välgörenhet och sponsring, till att integrera hållbarhet och göra det en del av kärnverksamheten. Den största utmaningen i framtiden är att gå från linjära till cirkulära system och affärsmodeller. Ylva Skoogh,  Senior Advisor/Partner på Integrate Strategy ger dig fem tips på hur du gör.

1. Utgå ifrån den egna verksamheten!

Tänk efter! Vad har den egna organisationen för syfte? Är den ett företag, en intresse- eller ideell organisation eller tillhör ni offentlig sektor? Vilka frågor är relevanta och väsentliga för er att arbeta med?  Vilka är era intressenter och vad är viktigt för dem?

COOP, ICA, SJ och Apoteket är några av de varumärken som svenska konsumenter anser är mest hållbara, medan de stora byggföretagen som Skanska och NCC och transportföretag som Scania och Volvo Trucks leder inom B2B.

2. Gör en nulägesanalys för ert ’hållbara varumärke’!

Vad har varumärket för position när det gäller hållbarhet? Ringa in de faktorer som påverkar uppfattningen! Branschen, liksom storlek och varumärkeskännedom påverkar bilden.  Gör en gapanalys mellan hur varumärket uppfattas, hur hållbart företaget/produkten egentligen är och vad ni gör! Den bilden är grunden för er kommunikationsstrategi.

Kom ihåg att varumärket är en uppfattning – inte en objektiv sanning. Tesla kommer högre än SJ i en ledande hållbarhetsranking, men det betyder inte att Tesla är mer hållbart än SJ. Däremot vill Tesla revolutionera bilbranschen och bidra till utveckling av batteriteknik, vilket kan leda till en mer hållbar utveckling på global nivå.

3. Lägg upp en strategi och sätt långsiktiga mål!

Lägg upp en strategi för hållbarhetsarbetet, sätt långsiktiga mål och delmål, gör aktivitetsplaner och följ upp! Koppla gärna de egna målen till mer övergripande mål i internationella avtal som FN:s Agenda 2030 eller Parisavtalet om klimatet!

Beskriv ert arbete i en plan för de kommande fem till tio åren. Gör planerna tillgängliga för dem ni vill involvera! Företag som IKEA och Unilever har planer för sitt hållbarhetsarbete på sina hemsidor som alla kan ta del av.

Kommunicera målen och engagera intressenterna i arbetet att nå dem! För konsumenter kan det handla om ändrad diet, återvinning av plast eller att cykla till butiken. Underlätta rätt beteende – gör det lätt att göra rätt!

4. ’Walk the Talk’ – berätta om det ni gör och gör som ni säger!

Följ upp arbetet i en hållbarhetsredovisning. Undvik skönmålning, men var inte heller rädd för att berätta om det ni gör! Berätta inte bara om bra saker, utan också om det som är mindre bra och om era utmaningar!

Varumärket byggs över tid men kan raseras över en natt. Var långsiktig, se möjligheter och minimera risker kopplat till hållbarhet! Företag som leder utvecklingen genom att ta fram innovativa lösningar  premieras, men allt det enträgna arbetet kan raseras av en skandal  på grund av barnarbete, korruption eller fusk.

5. Ta hjälp av standarder, men våga sticka ut och vara unik!

Från och med 2017 är det obligatoriskt för stora företag att hållbarhetsredovisa. Redovisningen är  central när det gäller att kommunicera företagets hållbarhetsarbete. Där berättar man om vad man gjort på områden som arbetsmiljö, energiförbrukning och klimatutsläpp, mänskliga rättigheter och korruption.

När det gäller redovisning är Global Reporting Initiative (GRI), den mest etablerade standarden.  Men välj ett format och tilltal som passar ert varumärke!  Gör det enkelt och begripligt, använd infografik, bilder och berättelser för att illustrera hur företagets hållbarhetsarbete bidrar till en mer hållbar utveckling.

Hållbarhet 2018 – nu fyra heldagar

Under 2015 genomförde vi en seminarieserie under rubriken ‘Hållbarhet 2015’ i regi av Sveriges Kommunikatörer som blev väldigt uppskattad. Den fick en uppföljare med samma upplägg 2016-2017. Nu lanserar vi ’Hållbarhet 2018’ som är en utökad version med fyra heldagar i stället för som tidigare halvdagar. 

Läs intervjun med Veronica Hjelte, en nöjd tidigare deltagare här!

Seminarieserien 'Hållbarhet 2018' anknyter till Agenda 2030 och Globala målen för hållbar utveckling

Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen, 27 mars 

Katarina Sundberg, kanslichef på Agenda 2030-delegationen, Mattias Goldmann, VD på den gröna liberala tankesmedjan Fores, Daniel Paska är Technology for Good Program Director på Ericsson, Jakob Trollbäck, grundare och Creative Director på kommunikationsbyrån The New Division.

Läs intervjun med Mattias Goldmann här!  Läs mer om Ericssons hållbarhetsarbete här!

Det hållbara varumärket, 11 oktober  

Carina Örnstedt, Chef Corporate Responsibility Utveckling på ICA. Maria Sandow, kanslichef för Svensk Handel Stil. Cecilia Nettelbladt Stenberg, Senior Communications Specialist IKEA Group Corporate Communications och
Christian Lindahl, Head of Wealth Management Ålandsbanken Sverige.

Förtroende, kris och hållbarhet, 25 oktober 

Biörn Riese är advokat, grundare av Jurie Advokatbyrå och styrelseproffs, Gunnar Bäckström, Group Compliance Officer, NCC, Sofia Mankert, VP Business and Corporate Communication på Vattenfall och Magnus Emfel, Senior Advisor Finance på WWF,

Hållbart samhälle, 28 november 

Carolina Given Sjölander, Communications Manager på United Nations Development Program/UNDP Sverige, Marica Nordwall, kommunikationsdirektör i Uppsala kommun, och Peter Söderberg är kommunikationsansvarig på regeringens initiativ ’Fossilfritt Sverige’.

 

Ylva Skoogh presenterar sin studie på internationell konferens

Ylva Skoogh, Senior Advisor/Partner på Integrate Strategy, medverkade på en internationell forskningskonferens om omställning till hållbar utveckling i juni. The International Sustainability Transitions Conference (IST2017) var den åttonde IST-konferensen, denna gång med Chalmers Universitet i Göteborg som värd.  

Ylva Skoogh Senior Advisor/Partner på Integrate Strategy presenterar studie på IST2017

Ylva Skoogh Senior Advisor/Partner på Integrate Strategy presenterar studie på ’International Sustainability Transitions Conference 2017’

Ylva presenterade sin artikel ”Corporate Strategy in the Anthropocene – How Might ’Planetary Boundaries’ Guide Corporate Strategies in the Future?” . Artikeln bygger på Ylvas masteruppsats i företagsekonomi om hur ett antal svenska företag med kännedom om ’Planetära Gränsvärden’ har använt den kunskapen i sitt hållbarhetsarbete och i vilken utsträckning det har påverkat företagens strategier eller mer konkret vision, mission, affärsmodell, utveckling av nya produkter/tjänster och långsiktiga mål.

Resultatet visade att hållbarhetscheferna använder kunskapen om planetära gräns-värden för att motivera andra i och utanför organisationen för engagera dem i håll-barhetsarbetet. En fördel jämfört med andra ramverk för hållbarhet är att Planetära Gränsvärden är kvantitativt och att det finns starkt stöd i forskningen. Det är ”guld värt” när man ska tala med styrelsen och ledningsgruppen som en av intervjupersonerna uttryckte det. Continue reading

Ny kurs om hållbarhet för kommunikatörer – Start 28 oktober

global-goals-4

Under 2015 genomförde vi en seminarieserie under rubriken ’Hållbarhet 2015’ som blev väldigt lyckad. Så här säger en av deltagarna:

”Seminarieserien Hållbarhet lärde mig otroligt mycket om varför alla företag behöver arbeta för hållbar utveckling. Den gav mig argument för och inspiration till hur vi kunde och kan fortsätta utveckla mitt företags CSR-arbete. Dessutom påverkade det mig personligen till att bli en ”bättre” konsument – med all kunskap man fick med sig är det omöjligt att inte ta ansvar och göra bättre val. Veronica Hjelte, Kommunikationschef på SKL Fastigheter:

Den kommer igen under hösten 2016 med namnet ’Hållbarhet 2016’. Vi kommer att ha med flera intressanta gästföreläsare varje gång.

Bekräftade föreläsare: 

Caroline Åberg, UNDP Nordic Office, Daniel Paska, Sustainability & Corporate Responsibility Program Manager på Ericsson, Martin Ottosson är kommunikationsstrateg och ansvarig för kommunikationen i Norra Djurgårdsstaden, Susanne Sweet – Associate Professor/Docent på Handelshögskolan i Stockholm, Viveka Risberg, Program Director på Axfoundation, Ewa Magnusson BoKlok (IKEA+Skanska), Biörn Riese, Senior Adviser och advokat Mannheimer Swartling, Diana Madunic, Ambassadör för hållbart företagande (CSR) på Utrikesdepartementet, Filippa Bergin – Hållbarhetschef för Storebrandskoncernen, Magnus Emfel, senior rådgivare inom hållbarekonomi på Världsnaturfonden (WWF), Per Olsson, forskare vid Stockholm Resilience Centre, Suzanne Lagerholm, kommunikationsdirektör ABB Sverige och Erika Svensson, ledarskapsutvecklare på chefsorganisationen Ledarna, Svante Axelsson  regeringens samordnare för initiativet Fossilfritt Sverige 2030.

DATUM & TID: 28 oktober 2016 – 10 februari 2017 , kl. 09.30 – 13.30
PLATS: Summit Skofabriken, Hornsbruksgatan 23, Stockholm

 

”Hållbarhet 2016 – en seminarieserie i fyra delar”, start 28 oktober 2016.

Läs mer och anmäl dig här!

 

10 trender inom hållbarhet som påverkar kommunikationen 2016

Trendspaning 2.

FN:s Agenda 2030 och nya hållbarhetsmål för 2016–2030 kräver stora förändringar på såväl global som nationell nivå. I trendspaning för Sveriges Kommunikatörer tar vi upp 10 trender inom hållbarhet som påverkar kommunikationen 2016 och framåt. 

Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål för perioden 2016–2030. Målen kommer kräva stora förändringar, något som påverkar kommunikationen på alla nivåer – från global till nationell nivå inom såväl politik och i samhällsdebatten som i organisationer och företag.

Hur berör de här förändringarna vår organisation? Vilken är kommunikatörens roll, vilket ansvar har organisationerna och vad kan var och en göra för att bidra till att vi når målen?

Trendspaningen är framtagen av oss på Integrate Strategy. Ylva Skoogh, Senior Advisor/Partner hos oss leder också seminarieserien Hållbarhet 2016 med start 28 oktober 2016.

Läs hela trendspaningen här!

 

Coop Årets hållbara butik 2016

Apoteket, Coop och Sports Recycling var nominerade i kategorin Årets hållbara butik/butikskedja 2016. Priset till vinnaren – COOP – delades ut den 16 maj 2016.

coop-soder

Motivering: ”Med en klart uttalad vilja och god förankring i såväl leverantörs- som butiksled har vinnaren legat i fronten för ett gediget hållbarhetsarbete. Förra året introducerades nya butiksformat med tydligt hållbarhetsfokus och ett nytt steg att lösa matsvinnet togs genom försäljning av ”knasiga” grönsaker. Med Ekoeffekten visades praktiskt hur omlagt kosthåll till ekologiskt hos en vanlig familj får fysiskt, påtagliga effekter – inte bara som viral nätsuccé.”

Vinnaren av priset Årets hållbara butik/butikskedja ska genom affärsmodeller, metoder, ledarskap och samarbeten skapa värde ur flera perspektiv: ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Priset har instiftats för att premiera de butiker eller butikskedjor som aktivt arbetar med hållbarhet i verksamheten och i sin värdekedja (leverantörskedjan och mot kund). Nyttan ska ses både på kort och lång sikt. Läs mer på www.retailawards.se

Jury 2016: Ylva Åkesson Dagens Handel, Ylva Skoogh Integrate Strategy, Anna Denell Vasakronan, Maria Sandow Svensk Handel, Susanne Sweet Handelshögskolan (ej på bild)

Jury 2016: Ylva Åkesson Dagens Handel, Ylva Skoogh Integrate Strategy, Anna Denell Vasakronan, Maria Sandow Svensk Handel, Susanne Sweet Handelshögskolan (ej på bild)

Hållbar konsumtion

Projektet ’Hållbar Konsumtion’ var ett samarbete mellan branschorganisationen Svensk Handel och den oberoende tankesmedjan Global Utmaning som pågick under 2015.

I samtalsseriens samlades ett tjugotal aktörer för att diskutera hur dagens handel kan bli mer hållbar.  Vilka utmaningar och möjligheter möter svenska företag, konsumentföreningar och miljöorganisationer?

Ylva Skoogh från Integrate Strategy deltog som talare i det fjärde och avslutande policysamtalet den 24 april som handlade om framtida konsumtion och varumärke.

Hon talade om hur företag och organisationer kan dra nytta av sitt hållbarhetsarbete genom att ligga före, driva utveckling på hållbarhetsområdet och göra mer än andra. Det går att förena organisationens egenintresse och samhällsnytta om man letar efter vinn-vinn lösningar.

”Det finns verkliga motsättningar mellan marknadsekonomiska och samhällsekonomiska värden. Men motsättningen kan också bero på ett västerländskt synsätt där vi är vana att tänka i termer av ’antingen eller’. Att uppnå en hållbar konsumtion handlar också om en mental förändring och börja tänka ’både och’, menar Ylva.

En rapport från projektet lanserades under hösten 2015 av Global Utmaning.

Ladda ned rapporten här!

hallbar-konsumtion-raport-skarmavbild-2015-10-07-kl-14-32-181

 

Hållbarhet 2015

Ny seminarieserie om hållbarhet, ansvar och värdeskapande på uppdrag av Sveriges Kommunikatörer med start 28 augusti 2015.

Under den här seminarieserien knyter vi an till agendan för FN’s nya hållbarhetsmål Sustainable Development Goals (SDG’s) som ska antas i september 2015 och klimatförhandlingarna i december 2015. FN’s program för hållbart företagande, Global Compact, blir 15 år i år vilket ger oss anledning att blicka framåt när det gäller företagens roll i samhället.

Vi vänder oss till dig som har ambitionen att ligga i framkant när det gäller hållbarhet och vi kommer att beskriva trender och hur olika organisationer förhåller sig till dem, bjuda in inspirerande  talare och ta med goda exempel. Den röda tråden är kopplingen mellan hållbarhet och värdeskapande för samhälle, företag och organisationer och kommunikativt ledarskap för en hållbar utveckling.

Läs mer om ”Sju trender för hållbarhet som påverkar kommunikationen 2015” här!

Vi på Integrate Strategy har stått för upplägget och Ylva Skoogh kommer att vara moderator på seminarierna.

Förtroendekapitalet – 28 augusti Talare: Biörn Riese, Advokat, partner och ordförande i styrelsen Mannheimer Swartling. Lars-Olle Larsson, Senior Manager ESG Affairs, Swedfund och Ambassador International Integrated Reporting Council. Théo Jaekel, Researcher på Swedwatch,är jurist med specialinriktning på FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.Marita Sander, hållbarhetskommunikatör på SCA.

Hållbart samhälle – 25 september  Talare: Barbara Evaeus, Manager Climate Communications på Världsnaturfonden WWF. Robert Watt, Director of Communications Stockholm Environment Institute. Eva Norberg, Kommunikationsdirektör Eskilstuna kommun.

Transformativt ledarskap – 23 oktober Talare: Diana MadunicAmbassadör för hållbart företagande på UD.Carolina Sachs, generalsekreterare på Axfoundation. Staffan Söderberg, Senior Advisor på AMAP Sustainability och vice chair för ISO 26 000 internationell standard för socialt ansvarstagande. Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells.

Det hållbara varumärket – 27 november  Talare: Susanne Sweet, Associate Professor/Docent, Sustainability Research Group, Stockholm School of Economics. Elin Larsson, Hållbarhetschef Filippa K, Nancy Holm, kommunikationschef Svanen, Johan Ununger, VD Saltå Kvarn.

Alla seminarier: 9.30-13.30. Lunch ingår. Registrering och kaffe kl 9.00-9.30. Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm.

 

 

Nudie Jeans blev vinnare av Årets hållbara butik 2014

Vinnaren av priset ska aktivt ha tagit initiativ inom områden som miljö, klimat, energi, personalvård och inköp. Priset har instiftats för att premiera de butiker eller kedjor som aktivt arbetar med teknik, metoder och lösningar som ger verksamheten fördelar ur flera perspektiv – ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Nytta ska ses på både kort och lång sikt.

De nominerade till Årets hållbara butik 2014 var Nudie Jeans, HM och Indiska.

Ylva Skoogh, Senior Advisor &  Partner på Integrate Strategy är med i juryn för kategorin Årets Hållbara butik även i år. I juryn ingår också Caroline Andermatt, VD Myrorna, Jojje Pettersson, VD Spara Kvittot, Ann Christiansson, Etik- och Miljöansvarig Svensk Handel och Ylva Åkesson, Journalist på Dagens Handel.

Tidigare vinnare är Norrgavel, Boomerang, IKEA, Strömpilen köpcentrum i Umeå och Myrorna.

Läs mer på www.retailawards.se.

Nytt uppdrag – Strategisk CSR nätverk

Integrate Strategy har fått i uppdrag att producera och leda ett professionellt nätverk om hållbarhet och CSR för Sveriges Kommunikatörer under hösten 2013 med fortsättning våren 2014. 

Nätverket vänder sig till chefer och specialister inom hållbarhet/CSR och kommunikation, t.ex kommunikationschef, hållbarhetschef/CSR-chef, hållbarhetskommunikatör eller kommunikationsstrateg.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

– Vi eftersträvar en blandning av deltagare från olika typer av små och stora företag och organisationer i privat och offentlig sektor, forskning och utbildning och från den ideella sektorn, säger Åsa Lagergren, Senior Advisor/Partner på Integrate Strategy.

Nätverket fortsätter 2014-2015, med start 10 oktober 2014.