Berns i april 2012

Salong Röda Rummet, Berns i april 2012.                                                                     Ylva Skoogh, Senior Advisor/Partner på Integrate Strategy medverkade som föreläsare på Salong Röda Rummet. Ylva talade om värderingar, kopplingen till hållbar utveckling och Sveriges ledande ställning när det gäller värderingsutveckling. Något som ger oss en bra position för att kunna ta ledarskapet inom hållbar utveckling.