Den 20 december 2012

Spekulationer om att jorden ska under 21 december 2012 kommer med största sannolikhet visa sig ogrundade. Det är bara en lång tidsperiod i Mayakalendern som tar slut 20 december 2012 och en ny som börjar. Frågor och svar om diverse katastrofer finns på rymdstyrelsen NASA’s hemsida för den som oroar sig för hot från yttre rymden.

Däremot kan år 2012 visa sig vara slutet för vår nuvarande världsbild.  Vi har fått flera bevis för att vi lever i en tid utan motstycke. Bevis som är grundad på gedigen natur-vetenskaplig forskning och som visar att de sammanlagda mänskliga aktiviteterna på jorden utgör en allvarlig risk för välstånd och utveckling i framtiden.

En av de bästa sammanfattningarna får du i videon här.

En trend som inleddes med Rio-konferensen 2012 var att börja samordna de olika agendorna för miljö, ekonomisk och social utveckling. Kanske är den enda framkomliga vägen att lösa flera problem samtidigt, i stället för att ta ett problem i taget och fastna i målkonflikter?

Ökat samarbete ses som en av de få metoder som står till buds för att kunna möta dessa utmaningar i den omfattning och det tempo som behövs. Jag tror vi kommer att få se fler partnerskap på hållbarhetsområdet under 2013. Det kan leda till en ny våg av kreativitet och i förlängningen en mängd innovativa lösningar.

Sverige är väl positionerat att vara en föregångare på det här området. En viktig tillgång är vår förmåga till samarbete mellan olika sektorer och en hög nivå av tillit i samhället. Kanske blir Sverige först med att på nationell nivå förverkliga de lösningar som resten av världen behöver?

På organisationsnivå bör ekonomiskt, miljömässigt och socialt ”ansvar” integreras i verksamheten och i utvecklingen av nya lösningar, produkter och framförallt tjänster.  Kraven på företagen, särskilt de stora globala företagen, kommer att öka rejält. Idealet ”Do no harm” kan komma att ersättas av ”Do good”.

Kanske kommer vi, med facit i hand, att se 2012 som året då vår nuvarande världsbild inte bara började krackelera, utan visade tydliga sprickor. Det vi nu behöver är visioner om den framtid vi vill ha. Framtidsbilder som är spännande och inte bara skrämmande.

© 2014 Integrate | All Rights reserved

NASA (dnb_land_ocean_ice.2012.3600x1800)

Bild: NASA Night Lights 2012 (NASA Earth Observatory image by Robert Simmon)