Ylva Skoogh presenterar sin studie på internationell konferens

Ylva Skoogh, Senior Advisor/Partner på Integrate Strategy, medverkade på en internationell forskningskonferens om omställning till hållbar utveckling i juni. The International Sustainability Transitions Conference (IST2017) var den åttonde IST-konferensen, denna gång med Chalmers Universitet i Göteborg som värd.  

Ylva Skoogh Senior Advisor/Partner på Integrate Strategy presenterar studie på IST2017

Ylva Skoogh Senior Advisor/Partner på Integrate Strategy presenterar studie på ’International Sustainability Transitions Conference 2017’

Ylva presenterade sin artikel ”Corporate Strategy in the Anthropocene – How Might ’Planetary Boundaries’ Guide Corporate Strategies in the Future?” . Artikeln bygger på Ylvas masteruppsats i företagsekonomi om hur ett antal svenska företag med kännedom om ’Planetära Gränsvärden’ har använt den kunskapen i sitt hållbarhetsarbete och i vilken utsträckning det har påverkat företagens strategier eller mer konkret vision, mission, affärsmodell, utveckling av nya produkter/tjänster och långsiktiga mål.

Resultatet visade att hållbarhetscheferna använder kunskapen om planetära gräns-värden för att motivera andra i och utanför organisationen för engagera dem i håll-barhetsarbetet. En fördel jämfört med andra ramverk för hållbarhet är att Planetära Gränsvärden är kvantitativt och att det finns starkt stöd i forskningen. Det är ”guld värt” när man ska tala med styrelsen och ledningsgruppen som en av intervjupersonerna uttryckte det. Continue reading