10 trender inom hållbarhet som påverkar kommunikationen 2016

Trendspaning 2.

FN:s Agenda 2030 och nya hållbarhetsmål för 2016–2030 kräver stora förändringar på såväl global som nationell nivå. I trendspaning för Sveriges Kommunikatörer tar vi upp 10 trender inom hållbarhet som påverkar kommunikationen 2016 och framåt. 

Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål för perioden 2016–2030. Målen kommer kräva stora förändringar, något som påverkar kommunikationen på alla nivåer – från global till nationell nivå inom såväl politik och i samhällsdebatten som i organisationer och företag.

Hur berör de här förändringarna vår organisation? Vilken är kommunikatörens roll, vilket ansvar har organisationerna och vad kan var och en göra för att bidra till att vi når målen?

Trendspaningen är framtagen av oss på Integrate Strategy. Ylva Skoogh, Senior Advisor/Partner hos oss leder också seminarieserien Hållbarhet 2016 med start 28 oktober 2016.

Läs hela trendspaningen här!